Marie Smaulová

Marie Smaulová je vedoucí projektu Robinhelp, kde měla do převzetí jmenovaného projektu naší společností titul a funkci výkonného ředitele projektu. Tento tituil byl změněšn na ředitele divize Robinhelp, ale funkce zůstala zachována.

Její práce zahrnuje studium a výžzkum sociálního prostředí, prezentace projektu a schvalování, či zamítání pracovních smluv s pomocnými externími spolupracovbníky v rámci projektu Robinhelp, kde je po převzetí projektu naší společností nutno předat smlouvy ke schválení nebo zamítnutí řediteli společnosti PCA Praha.