Pamela Jannis

Toto je zakjladatelka bývalé první české pobočky Allied Social Services, která se nyní jmenuje PCA Praha. Funkce generálního ředitele jí byla ponechána a zahrnuje z velké částo úřednickou práci jako: Zařizování registrace firmy do obchodního rejstříku, což udělá jakmile bude mít jistotu že firma může fungovat, oiřádání prezentačních akcí, vedení týmu a poředávání zkušeností a vědomostí získaných na nejrůznějčších školení, konferencích a seminářích.

Součástí její práce je také koordinace všech pracovišť, schvalování pracovních smluv a schvalování nebo zamítání smluv ohledně spolupráce s jinými společnostmi.