O získání zaměstnání 

Zaměstnání u nás získáte v podstatě stejným způsobem jako u jakékoli jiné firmy. Rozdíl je pouze ve způsobu provedení přijímacího pohovoru, který se trochu od obvyklého postupu liší. V našem případě jde o rozdíl v provádění pohovoru při přijímání mužů do zaměstnání a žen.

V případě přijímání mužů do pracovního poměru se postupuje zcela normálně. Rozdíl je v případě přijímání žen do pracovního poměru, a to zejména v případě zájmu o práci ošetřovatelky.

V případě zájmu o tuto práci se při pohovoru provádí tzv. Psychofyzický test. Ten spočívá v tom, že pracovník osobního oddělení vyžaduje, aby se žena ve věku 18 až 60 let pokusila nosit pracovníka na zádech. Po provedení tohoto testu se v případě práce v terénu požaduje vyplnění dotazníku. V případě práce v kanceláři, či doma se osobní údaje zapisují rovnou do databáze.

V obou případech je dále vyžadován výpis z trestního rejstříku a strukturovaný životopis v českém a anglickém jazyce. Vítána je schopnost psaní na stroji, kancelářská práce s PC a znalost angličtiny a dalších jazyků.

 Kromě toho bychom Vám zde rádi poradili, jak  můžete zvládnout přijímací formality pro navázání pracovního poměru  s naší organizací dle směrnic stanovených generálním prezidiem naší společnosti.

 Výpis z Trestního rejstříku si opatříte ve Vaší pobočce soudu, nebo u místního soudu. Jelikož jsou jednotlivé internetové prezentace naší společnosti pouze překládány do Vašich jazyků, omlouváme se za nepřesná, či nesprávná udání názvů úřadů, či za nesprávné názvy úředních dokumentů, které budete potřebovat.

 Jelikož hodláme pro Vás pořádat služební naučné pobyty  v našich pobočkách, které jsou na Vaší planetě v zemích, kde jsme měli větší štěstí než v České republice, měli (zejména měly) byste mít v pořádku pobytová Víza pro země s vízovou povinností pro Českou republiku. Platí to na příklad u Spojených států a Kanady.

 V případě tohoto druhu zájezdu Vás budeme informovat podrobněji v informačních materiálech o plánované stáži.  Pobytové Vízum si obstaráte na velvislanectví příslušné země, kam pojedete.

 

Jak máte jednat s naším pracovníkem osobního oddělení

Je snad zcela jasné a běžné, že při přijímacím pohovoru prezentujete sami sebe, a tak je třeba udělat na pracovníka pracovního oddělení dobrý dojem. To platí i u naší společnosti. Aby Vaše přijetí bylo co nejlepší, měli byste předvést co největší zájem a ochotu pracovat v naší společnosti, což platí zejména  pro zájemkyně o práci ošetřovatelky.

 Vaše celkové vystupování by mělo být přívětivé, veselé a přátelské (ze začátku přizpůsobené formálnímu jednání).  Vítaným doplňkem který by měl provázet celou Vaší prací, je stálý přívětivý úsměv.  U srdečnějších a bodřejších osobností je vítán výraz radosti z možnosti pomáhat druhým.

 Přívětivost, přátelské vystupování a vlídnost se neomezuje pouze na ošetřovatelky (kategorie A a B), ale i na administrativní pracovníky a pracovnice (kategorie C), kte půjde o příjemný projev v telefonu při práci operátora a při telefonickém zařizování záležitostí.

 Uvědomte si, že si naše společnost zakládá na vysoké kvalitě služeb  a na vstřícnosti personálu.

 

O přijímacím pohovoru  

ak asi už víte, pohovor probíhá podobně jako u jakékoliv společnosti až na speciální postupy a požadavky. Výzkumné stádium zakládání pobočky v České republice se zatím omezuje na registraci zájemkyň ohledně budoucí práce ošetřovatelky. Plný pohovor navíc obsahuje zpracování Vašeho životopisu a kontroly Vaší bezúhonnosti formou požadavku výpisu z Trestního rejstříku, což nám umožní zjistit zda-li jste nepáchali (hlavně nepáchaly) trestné činy, k čemuž byste mohli během práce u nás inklinovat.

 Jelikož bude Vaše práce ze začátku obohacena školeními a studijními pobyty na již předem založených pobočkách v zahraničí, může se zejména zájemkyním o práci ošetřovatelky přihodit, že budou pozvány na přijímací pohovor ještě jednou, který se však odehraje v anglickém jazyce. Tato verze pohovoru je již bez psychofyzického testu, neboť ten byl proveden při zápisu.

 Anglická verze pohovoru slouží ke kontrole Vaší výslovnosti, ke kontrole plynulosti a dorozumívacím schopnostem, na jejichž základě  budeme vědět, zda-li se zejména zájemkyně o práci ošetřovatelky  domluví v místě našich poboček, které na Zemi již existují v zemích, kde se mluví, nebo se dá domluvit anglicky.

   

Výhody pracovního programu

 Naše společnost má určitý pracovní program, který má sdílet i PCA Praha. Tento pracovní program má vysokou technickou úroveň, která se vyznačuje Používáním výpočetní techniky a používání počítačových sítí. Tyto sítě, konkrétně Internet, a používání aplikace “Microsoft OUTLOOK” , jsou používány k rychlé komunikaci a sdílení informací.

Soustřeďme se však na výhody pracovního programu naší společnosti. V případě poskytování Patřičné techniky, umožňující rychlou komunikaci, má tato výpočetní a telekomunikační technika Poskytovat všem pracovníkům naší společnosti. Jelikož jsou zde vyžadovány vysoké finanční náklady na pořizování tohoto vybavení, je toto poskytnuto za zanedbatelné poplatky.

 Nejdůležitějším vybavením pro naše pracovníky a všechna naše pracoviště je osobní počítač PC, vybavený modemem pro připojení k sítím. Nejpoužívanější sítí je Internet spolu s možností využití elektronické pošty. Vnitřní sítě pracovišť jsou tvořeny propojením více počítačů kabely. Toto zařízení á být také vybaveno tiskárnou a poskytuje se za 500 Kč měsíčně. Výhodou je zde rychlý přístup k používání tohoto zařízení v teple domova pracovníka. Servis je poskytován zdarma a to včetně obnovování systému a výměny zastaralého typu za nový. Je-li nutno měnit celý hardware, pořizuje se nový protihodnotou.

Dalším zařízením moderního způsobu komunikace je mobilní telefon. Plošné poskytování tohoto zařízení není zatím připraveno. Dle dosavadního znění připravované informační brožury o poskytnutí mobilního telefonu se má poskytnout příspěvek ve výši 50% pořizovacích nákladů.

Pro snadnou koordinaci výjezdů má být dispečník a každý pracovník vybaven vysílačkou podobně jako řidiči Taxislužeb, policie a ABA. Síť vysílaček má být erární. Znamená to, že se vysílačka obdrží zdarma.

Dalšími výhodami pro pracovníky naší společnosti, kteří jsou většinou ženy, budou mít různé výhody, vyplívající z výkonu služby, ale i výhody které jsou poskytovány přímo samotnou společností, pro kterou pracují. V obou případech jde hlavně o poskytování slev. Druhý případ těchto výhod by měl být prováděn pomocí držení speciální karty, která by umožňovala slevy při běžných nákupech a službách. Ve vlasti naší společnosti tento systém funguje asi u 70% obchodů a jiných podniků, se kterými byla učiněna dohoda o tom, že budou tyto slevy poskytovat. Mezi těmito obchody by i u nás měly být samoobsluhy, čerpací stanice, velké supermarkety a některé služby jako: Holič a kadeřník, autoservis a některé pojišťovny.


Pokud Vás spolupráce s námi jakkoli zaujala hlavně jako zájemkyni o práci ošetřovatelky, nebo byste chtěli (hlavně chtěly)zkusit spolupracovat na našem pilotním projektu, zkušebně Vám nabízíme možnost vyplnění formuláře na našem webu. Pokud by Vám formulář nefungoval, obraťte se na nás elektronickou poštou, nebo telefonicky podle informací na stránce "Kontakt".

 

Děkujeme.

 

Důůležitá výzva

Rádi bychom všechny zájemkyně o práci ošetřovatelky ujistili o mnaprosté nezpečnosti a zvládnutelnosti pohovoru formou videa, na kterém Vám předbedeme výše uvedený psychofyzický test branné zdatnosti. Video bude součástí této stránky o získání  zasměstnání a pomůže veškeré naší činnosti. Nebude to nic složitého, když si od našeho pracovníka necháte poradit, díkx čemuž to nebude dlouho trvat.  Video by mělo obsahovat Vaši reakci na žádost o to nošsní na zádech a vlastní nošení. Minuta stačí. 

 

Děkujeme

Velkou revolucí je nový speciální výplatní systém, který Vám přináší velice výhodné platové podmínky, díky kterému ušetříte peníze, vydělané plněním pracovních povinností hlavního pracovního poměru u Vašeho zaměstnavatele. Představujeme Vám výplatní systém VIB - Virtual Internet Banking-Využijete jej k uplatnwení slev u obchodníků, kteří jsou našimi partnery přímo, nebo zprostředkovaně. Zprostředkované nákupy něškterého vybraného zboží budou fungovat i u obchodníků, kteří nejsou našimi partnery, trakže nečlze uplatnit účet VIB přímo.

V závislosti na změnách, dohodnutých na mezinárodní konferenci organizace BATRADIS na podzim roku 2013, došelo k úpravěš přijímacích podmínek viz. výše a byly přidány pro urychlení zahájení naší činnosti některé nové speciílní programy.

Abyste neměli z ničeho strach, zatím Vám můžeme poskytnout k řádnému studiu písemné dokumenty, které si můžete v případě potřeby stáhnout zde a po prostudování si je vytisknout. To může platit o smlouvách a formulářích, budou-li k dispozici. Tyto tiskové materiály jsou ve formátu dokumentů PDF.