Příklady využití

     Zde bychom Příklady využitíám chtěli úředložit nějaké názorné přčíklady využití našeho finančního poradenství pro naše pracovníky a hlavně pracovnice. Můžete si pak udělat konkrétní představu o tom, jak by to vypadalo, kdyby se nám vše podařilo. V zahraničí se nám daří, ale jelikož je tento web zaměřen na Českou republiku aq Prahu, předvedeme si to v našich podmínkách:
 
     Dejme tomu, že jsme byli úspěšní v projektu Robinhelp, takže jsme začali tuto metodu uplatňovat i jinde. Není to bohužel zatím pravda, ale jako názorný příklad to postačí. V případě že jsme to dokázali, to může vypadat třeba tak že nějaká žena, které budeme říkat třeba Hanka, se dozví o naší společnosti. Přestože se vdala za zdravého muže, do kterého se zamiulovala kvůli tomu, že je jí sympatický, kterému budeme říkat třeba Honza. Zařizují si domácnost a čekají rodinu. Hančino těhitenství ještě nbení v takovém stádiu, aby se na naše stránky nepodívala lépe a nerozhodla se to zkusit. Setká se s Robinem Hronkem, který zjistí , že má Hanka vedle dobré kvalifikace v podobě zdravotní sestry v domově důchodců také vhodnou postavu a dobře se jí podařilo jej nosit na zádech. Dostala se tak do naší evidence a byla jí nabídnuta práce ošetřovatelky formou soužití s mužem, který je na tom podobně jako Robin Hronek, a abychom se v tom vyznali, budeme tomuto zákazníkovi říkat Karel.
 
 
     Aby si Hanka s Homzou tu domácnost mohli rychle zařídit kvůli tomu, aby se jim jejich budoucí dítě narodilo do hotového, mají vše na splátky a z obou platůjim zbyde sotva na jídlo. Internet zrušili, telefony taky a aby měli nějaké spojení, mají mobil s předplacenou kartou, který často nefunguje, protože není na kredit. Hanka tedy nastoupí dopráce pero nás, takže je jeden týden u Karla a o váíkendech a druhý týden s Honzou. Získala pořádně fungující mobil a jak Honzovi, tak Karlovi navaří na dobu, po kterou je u svého manžela, nebo pacienta. Metzi tím je ve své práci a přespává tam, kde je zrovna možnost a potřeba. Dluhy se splácejí lépe, protože se Hanka snaží být s Karlem co nejčastěji, aby si tak vydělala co nejvíce bodů na účet VIB, kterým se snaží co nejvíce věšcí obstarat. Honza se akorát diví, kde vzala notebook a neplatí žádné splátky a jak to že přivezli novou velikou televizi, která se také nesplácí. Jen podewpsala dodací list a to bylo vše. 
 
     Protože se mezi tím těhotenství dostalo do stádia, kdy je lepší s prací pro naší společnost rtaději přestat, hledala Hanka nějakou kamarádku, která by po ní převzala péči o Karla. Nějakou našla a úpslala k Robinu Hronkovi k pohovoru a k otestování branné zdatnosti, k čemuž mu poslala osobní údaje nějaké té kamarádky. Té budeme říkat třeba Jitka. Našetřené peníze za splátky za nábytek, které ještě chyběly, se mohla doplatit tra televize, aby si jí Hanka s Honzou mohli nechat a jakmile dítě trochu odrostlo, zase se Hanka vrátila do práce i u nás. S dítětem jí pomáhala Jitka, nebyla-li u Karla.
 
 
     Podobně to může vypadat i bez manželství třeba u nějaké studentky, která dává za školu tolik peněz, že nezbývá na kolej. Bude se jí tedy moc hodit starat se o někoho v situaci Robina Hronka, což může být ten náš Karel z minulého příkladu a tou studentkou může být ta Jitka. Zvládne vtít Robina Hronka na koně, je zapsaná do evidence a jako práci dostane péči formou soužití s Karlem. Tam také byslí, Internet má zadarmo, preortože Karel má ADSL od O2 a jelikož má ZTP/P, také za to moc neplatí. Notebooka Jitka má svého a telefon od nás dostrane. Karel má tím pádem družku a pečovatelku kromě doby, kdy je Jitka ve škole, nebo na nějaké jiné brigádě v obchodě, nebo na trhu, či restauraci. Vydělané peníze si díky účtu VIB může střádat a téměř nic z toho neutratit. Takže si časem může pořídit byt i přes péši o Karla, ve které ji může vystřídat jiná kolegyně, která je v evidenci, nebo kamarádka ze školy, nebo brigády, kdy ale musí projít pohovorem. 
 
     Pokud by to fungovalo třeba jako našim kolegům zejména ve Švédsku, výběr je veliký a vedle vlastní ošetřovatelské péče se mezera v péči i u formy partnerdkého soužití, zalepuje jinou kolegyní navíc ještě z důvodu práce operátorky v Callcenteru něčeho jako je PCA Praha a Allied Social Services. V Evropě je to podobné také ve Finsku, Norsku, Holandsku a Dánsku.
 
     Myslíme si, že by to na ukázku stačilo.