Třídění zaměstnanců do kategorií

Zde je přehled kategorií, do kterých budou budoucí ošetřovatelky zasazeny po vstupu do naší organizace. Můžete se podívat na následující přehled a požadavky

Zde je přehled kategoriíKategorieopis

 

Kategorie

Min. výška

Požadavky

Popis

A

175 cm

Dobrá tělesná a duševní kondice, dobrý zrak, schopnost rychle jednat a řešit složité situace

Tato kategorie zahrnuje požadavky na pracovnice určené pro nejtěžší práci. Rozumí se tím péče o těžce pohybově postižené zákazníky

B

165 cm

Dobrá tělesná a duševní kondice, dobrý zrak , schopnost rychle reagovat a řešit složité situace

Tato kategorie zahrnuje požadavky na pracovnice určené pro běžnou péči o lehce pohybově, zrakové a sluchově postižené zákazníky

C

Libovolná

Dobrá duševní kondice, tělesná kondice bez zvláštních nároků, Zdravotní postižení povolena v plném rozsahu kromě mentálních

Tato kategorie zahrnuje požadavky na pracovnice určené pro administrativní práci, která zahrnuje elektronickou agendu. Tato práce zahrnuje práci s elektronickou poštou, používání sítì Internet a práci s telefonem.

 

 

 Informace o kategoriích

Jelikož nikdo nemůže být dokonalý tak aby přesně splňoval všechny požadavky tak jak jsou uvedeny, je tady možnost určité tolerance která sice není veliká, ale nìjaká existuje. Jde o vnitrní postižení malého rozsahu a používání brýlí, či kontaktních čoček. Zde je přehled povolených zrakových vad, které jsou kompenzovány brýlemi:

  1. U kategorie A jsou povoleny brýle do 4D. Doporučujeme tvrzená skla.
  2. U kategorie B jsou povoleny brýle do 6D. Skla mohou být tvrzená, ale nemusí.
  3. U kategorie C je síla brýlí libovolná.

 

Informace o způsobu rozdělení do kategorií

 Tyto informace jsou závazné pro ty registrované budoucí pracovnice, které od nás získaly po provedení zápisu dopis, ve kterém jim blahopřejeme k úspěšnému zdolání psychofyzického testu (nošení na zádech). Tento dopis jste mohly dostat už v těchto dnech. Nástup do zaměstnání se však nějaký čas konat nebude. Abychom věděli, máme-li zaměstnávat budoucí ošetřovatelky zde v České republice, kde začínáme s vybudováním naší první české pobočky, zda bude mít tato akce cenu, zahájili jsme výzkum této možnosti. Tento výzkum probíhá stejně jako přijímací pohovor. Jednání s vámi končí u výzkumu tím že dostanete dopis s hodnocením.
 
V případě, že výsledek bude kladný, přichází na řadu další bod, kterým výzkum končí a pozdější pracovní poměr začíná. Jde o rozdělení pracovnic do kategorií. To se provádí za pomoci psychofyzického testu s tím rozdílem, že v případě tohoto rozdělování se orientujeme na dobu nošení někoho na zádech a vzdálenost kterou je budoucí pracovnice schopná urazit. Následující tabulka vykazuje ukázky výkonnostních podmínek, dle kterých se rozdělování provádí a jehož výsledky se přiřazují ke konkrétní osobě. Označení kategorie potom umožňuje vyhledávat ošetřovatelky dle kategorií.
 
         

 

 

Kategorie

Minimální možná uražená vzdálenost

A

200 m

B

50 m

C

Libovolně krátká

 

Tato tabulka ukazuje minimální požadavky, které jsou uvedeny jen na ukázku.

        

 

 

 

 

Poznámka:

Nedávné události, které se týkají zahájení činnosi nás vedou k úpravě některých našich pravidel. Rozhodnuto o tom bylo na mezinárodní konferenci  ve Švédsku. Podrobné informace o úpravách přijímacíc pravidel a speciálním programu pro Českou Rebubliku, naleznete zde.