Zpracování osobních údajů

Sdělování Vašich osobních údajů pracovníkům našeho osobního oddělení se vůbec nemusíte bát. Na rozdíl od Vašich firem a společností jednáme poctivě a nehodláme zneužít Vaše informace k podvodům, jako to činíte Vy (Vaše soukromé podniky zejména v ČR). Naše civilizace díky společnenské a technické vyspělosti takové počínání nepotřebuje provádět. Proto nám můžete věřit.

 Vaše osobní údaje slouží výhradně pro potřeby společnosti Allied Social Services. Díky nim budeme moci Vašim zdravotně postiženým poskytovat naše služby s Vaší pomocí.  Abyste za práci u nás dostávali mzdu, budou Vaše osobní údaje nutné  pro patřičná jednání s bankami a k možnosti bezplatného vyzkoušení našich technologií.

 Jednou z těchto technologií je provádění bezhotovostních finančních transakcí, které již u Vás znáte, ovšem ne do té míry, abyste takto dostávali plat a mohli ho ukládat a hospodařit s ním. Součástí Vaší registrace a  práce u nás je používání tzv. Elektronického bankovnictví – Virtual Internet Banking - VIB.  Dle toho, jak budete pomáhat těm, kdo to potřebují, budete moci ledacos získávat v podstatě zdarma, akorát že budete zadávat číslo Vašeho účtu a PIN kód při prováděných operacích.

Kromě těchto odměňovacích služeb za spolupráci Vám můžeme pomoci s vybavením pro efektivní spolupráci s naší společností. Z těchto důvodů bychom uvítali, kdybyste se řídili následujícími pokyny:

  1. Vyplňujte dotazník celý a v životopise uveďte co nejvíce informací.
  2. Pokud chcete některé informace nadiktovat k jejich zapsání po telefonu, sdělujte je co nejsrozumitelněji.
  3. Při výkonu Vaší práce předkládejte k posouzení nadřízenou osobou vlastní zlepšovací nápady.
  4. Pozorně si prostudujte informační materiály, které od nás obdržíte.
  5. Pokuste se zúčastnit se co nejvíce akcí, pořádaných naší organizací.
  6. Některé součásti Vašeho vybavení vyžadují vlastní finanční výdaje. Pokud hodláte efektivně s námi spolupracovat, učiňte je.