Nejčastěji kladené otázky

Proč jsou pravidla pro přijímací pohovor taková divná?

Naše společnost bez ohledu na její název, hodlá poskytovat své služby o co nejvyšší kvalitě. Z tohoto důvodu chceme zaměšstnávat zdatné a velmi laskavé lidi. Protože jsou ženy newjlepší jako ošetřovatelky, hodláme zaměstnávat hlavně je, dokud jsou při síle a dokud i vzhledově mohou naší společnost při práci reprezentovat. Vedle běžných požadavků na kivalifikaci, nebo přirozenou šikovnost, chceme řešit všeobecné problémy se situací v českém zdravotnictví, nedořešeným bezbariérovým přístupem pro vozíčkáře, tím, že ověřujemre schopnost zájemkyň o práci ošetřovatelky ve schopnostech osobní vlastnoruční přrepravy pacienta. Na zádech člověk unese jiného člověka často docela dobře i když jde o ženu, což je stále pokládáno za povinné u jdyž se situace v budování bezbariérových přístupů  i v ČR zlepšuje. Máme vědecky ověřeno, že to funguje a v řadě zemí světa již fungujeme.

Neobvyklé pořadavky jsou kladeny při pohovoru také z toho dlvodu, že našimi zákazníky nemají být jen senioři, tělesně , zrakově a sluchově postižení spoluobčané, nechodící spoluobčané a lidé s postižením pohyblivosti rukou, ale i lidé trpící nejrůznějšími druhy mentálního postižení od retardace, po různé druhy autisdmu, formou péče v domácím preostředí, aby se naši zákaznící dobře cítili. Ústavní péče je drahá a pro pacienty je deprimující, takže šetříme peníze rodinným příslušníkům a českému zdravotnictví.O proti jiným společnostem, nabízejícím tento druh služeb, se zaměřujeme na mužskou zdravotně postiženou klientelu, které hodláme poskytovat služby, za které by tito muži museli ploatit ve speciálních barech a veřejných domech takové částky, že by jim k přežití nestačil jejich invalidní důchod. Ochota vykonávat i takovéto věci není běžně testována kreomě pilotního projektu Robinhelp, neboť u tohoto druhu speciální péče je nutno ke svým zákazníkům přistupovat individuálně.

Jak mohu nejlépe pracovat jako ošetřovatelka a jak docílím nejlepších pracovních výsledků?

Nejlwspší bude, když jako ošetřovatelka budete mít nejlepší kvalifikaci, což vyčteme z Vašeho životopisu. Jinak bude ideální, když budete minimálně 175 cm vysoká ve věku 18 až 55 let a výborně jste prošla přijímacím pohovorem, což znamená, že jste ochotně zkusila nosit Robina Hronka na zádech, nebo i ramenou podle toho, co označujete výrazem, vzít někoho na koně. Na zádechn to stačí. Hodnotí se i přístup k tomuto požadavku, což znamená vstřícné jednání, vtipnost a přátelské vystupování.

Je možné, že Vám již rovnou bude nabízena nějaká práce, kdy pro svobodnou a nezadanou máme 2 možnosti:

  1. Stát se družkou Robina Hronka, kdy by Vím byla vystavena smlouva na funkci partnerky, kdy by se jednalo o různé druhy pomoci v domácnosti a vše, co patří k dsoužití muže a ženy, akorát že ne na základě vzájemné sympatie, ale pracovního poměru. Smlouvu byste sestavovala s Robinem Hronkem frormou poskytnutí osobních údajů a zatržení bodů, se kterými hjste ochotna souhlasit. Výsledek Vám bude zaslán doporučeně a sama si smlouvu vytidsknete a podepsanou idevzdáte Robinu Hronkovi. Podle toho, jak byla smlouva sestavena byste se o něj starala s tím, že pokud toho chcete nechat, můžete zůstat v evidenci naší společnosti a pomoci tímto způsobem jinému zákazníkovi.
  2. Pokud jste zadaná, nebo vdaná, budete pouze v evidenci naší společnosti a v domácnosti Robina Hronka byste v přčípadě nutnosti děšlala podle smlouvy, kterou byste s ním sestavila formou zatržení bodů, se kterými byste byla ochotna souhlasit, ale chyběly by tam body, které se týkají velice důvěrných a intimních záležitostí.

V obou případech budete v evidenci naší společnosti a u první možnosti, která je výhodnějčší, se Vaše údaje sdělují týmu, provozujícímu pilotní projekt Robinhelp a u druhé možnosti se nechají na serveru společnosti PCA Praha pro vnitřní potřeby společnosti.

Svoji práci provádítě svědomitě, výdy se dostavíte včas kjam máte, nebo vyhledáte jinou kolegyni z databáze, která je spravována naším osobním oddělením, k čemuž je ale potřeba, abychom měli v evidenci co nejvíce žen, jako jste Vy. Za tímto pčelem Vám pomůžeme vybavit se počítačem s přístupem na Internet, nebo Vám ho poskytneme zadarmo, kde vedle fyzické práce ošetřovatelky budete mít veškerý potřebný software k úřední spolupráci.

Proč není tato firma v Obchodním rekstříku, nebo v jiné oficiální evidenci?

Činnost naší společnosti je velice speciální, protože i když je takovýchto dobročinných společností spoustu, žádná z nich neposkytuje služby, které jsou podle obvyklých sapolečenských pravidel a zvyklostí poněkud kontraverzní. Bylo by s tím spousta potíží protože české zákony o podnikání nepočítají s možností, že by nezisková sociálně pečovatelská firma poskytovala v podstatě erotické služby, což je možné pouze u zisdkových, výdělečně činných podniků, kde takové věci patří pod pohostinství, bary, kavárny a restaurace se speciálním zaměřením. To mny nejsme.

Navíc to stojí peníze, které nemáme.

Je vůbec tato firma seriózní?

Ano je, a to i přesto, že není nikde zaregistrována a vzhledem k tomu co dělá i kdyby měla peníze, jde o tajnou komunitní společnost lidí, kteří pomáhají zdravotně postiženým. 

I když jsem muž a jsem zdravotně postižený, mohu být této společnosti nějak prospěšný? Platí i pro postižené ženy.

Ano, můžete. Stačí všem doporučovat náš web a jistě máte zdravé kamarádky, příbuzné a známé ženského pohlaví, které by se rády o někoho staraly, ale newvědí kde a jak začít, můžete jim nás doporučit. |Budeme velmi rádi.

Použít můžete naší stránku na Facebooku, nebo Google+, kam se přidáte jako fanoušci, nebo si nás dáte do kruhů, pokud máte tyto služby.

Jsem žena, která nesplňuje požadavky na výšku a jsem mladší, nebo starší než požadovaný věk, ale mohu to také zkusit?

Ano, zkusit to můžete i tak. Není to však zcela standardní postup, ale existuje možnost, kdy je to možné.

Stačí třeba jen to, že jste dobrá známá Robina Hronka, který o Vás ví, že byste měla zájem o práci ošetřovatelky u naší společnosti, ale měříte méně než 175 cm, nebo Vám ješětě nebylo 18 let. Nezketilost je řešena dvěma způsoby: Písemný souhlas rodičů, nebo Vás dát do evidence, ale nedávat Vám žádnou práci, neposkytovat nikomu Vaše osobní údaje a počkat, až budete plnoletzá.

Pokud jste starší než 55 let, Vaše práce ošetřovatelky bude zkrácšena podle toho jak dlouho byste to zvládala. Potom byste mohla pracovat jako instruktorka, nebo operátorka. I takto si můžete zkusit projít pohovorem a podle toho jak vše zvládnete nám i tak budete něco platná třeba i  na pomoc s vytvořením videodfokumentace o tom, že se naší společnosti nikdo nemusí bát. Prloběh pohovoru by se natočil na video a to by se zveřejnilo na YouTube. Bylo by na našem webu a na webu našeho pilotního projektu.

Robin Hronek má navíc vyzkoušedno, že i dribná žena někdy náhodou dokáže někoho unést na zádech, což sám zažil. Možné to ale je.

Jak je moje práce odměňována a jaký bych dostával(a) plat?

Ošetřovatelky u naší společnosti o u našeho pilotního projektu se mohou těšit na velice lukrativní platové podmínky. Mimo prostředků pro administrativní spolupráci s naší společností, kde je hrazen jejich provoz, si u nás vyděláte hodně peněz, ale nebudete je moci volně používat. Jelikož je naše společnost nezisková, nemůže Vám dát  skutečné peníze, ale místo toho Vám posdkytne životní standard a technolofii výplaty mzdy velice moderním způsobem, o jakém se Vám ani nesnilo, nebo o jakém jste mohli číst ve vědeckofantastických románech o daleké budoucnosti bez peněžní ekonomiky, kde lidé vlastně nic nedělali a staral se o každého jeho domácí počítač. 

Díky získání zaměšstnání u naší společnosti už dnes můžete něco takového zažít. Tomuto systému se říká Virtual Internet Banking (VIB). V nšěm dostáváte jakési kredity a za ně Vám zprostředkujeme nákup všeho, co potřebujete, aniž byste někam chodili. Vše zařídíte pomocí svého počítače, nebo mobilního telefonu. Po uzavření pracovní smlouvy obdržíte návody k obsluze a manuály ke všemu, co je potřeba k Vaší práci a používání těchto technologií.

Špatně se mít rozhodně nebudete a pomáhat druhým se Vám vyplatí.

Není to nějaké divné, že když nemáte peníze a budujete pro své zaměstnance jakýsi utopicky svět?

Vypadá to opravdu zvláštně, ale nyní třeba si dělat žádné starosti. Může to budit Vaši zvědavost, avšak způsoby, kterými toho docilujeme jsou zcela legální, akorát bychom si je rádi nechali pro sebe jako obchodní, nebo výrobní tajemství. Zkuste to a uvidíte.

Jak by byl přezkušován personál jiného zdravotnického zařízení?

Po dohodě s pracovníkem osobního oddělení by se u přezkušování postupovalo jako u přijímacím pohiovoru pro získání práce ošetřovatelky. Více informací zísláte nan stránce o získání zaměstnání a v sekci se speciálními programy a akcemi, kde se můžete dočíst více informací na stránce o přezkušování personálu jiných zdravotnicvkých zařízení. Naše organizace tak může získat více pracovnic pro lepší poskytování našich služeb.