Konkurz na hledání sponzorů

     Spoloečností, které poskytují sociální služby pro zdravotně postižené, nemohoucí a starší spoluobčany, jakými mohou být letitá důcodci, takových společností je spousta. %Zádna se však nazavývá  službami pro lidi trpící jakoukoli formou autismu, nebo lidmi odlišně reagujícími na své okolí. Jsme jedinou organizací tohoto druhu na světě, která hodlá posdkytovat komplexní sociální péči  a asistenci formou partnerského soužití. Protože jsou ženy lepšími pečovatelkami a ošetřovatelkami, než muži, zaměřujeme se na mužskou klientelu trpící autismem, či jakoukoli duševní či tělewsnou poruchou, nebo disfunkcí, deviací, případně indispozicí, která jim znemožňuje se seznámit s osobou opačného pohlaví jakýmkoli běžným způsobem.

    

       Za tímto účelem ve spolupráci s dobrovolníky, jsme převzasli projekt s názvem Robinhelp, který je naším pilotním projektem. Vyvinula jej pro nás skupina dobrovolníků, která se připojila k naší olrganizaci, která si změnila v Řijnu roku 2006 název na PCA Praha. Uvedený tým se připojil k zakládacímu týmu bývalé společnosti Allied Social Services, který zaměstnal Robina Hronka jako pracovníka osobního oddělkwní, správce sítě a webového administrátora. S potřebou sponzorských darů, získáví Robin Hronek další funkci finančního referenta a jednatele naší společnosti.

 

     Robin Hronek potřebuje sám takovýto druh služeb spolu s jeho matkou, což vedlo k použití jeho křestního jména v názvu projektu. Robinhelp je velice technicky náročný na výrobu všech potřerbných prezentací, které Robin Hronek sám vyrábí, pokud jde o prezentace, které jsou k vidění na Internetu. Tato technická náročnost spočívá v testování a vyhledávání informačních technologií pro spolupráci na projektu, tvorbu fotografické a filmové dokumentace situací, kdy by bylo dobré, avby tento projekt fungoval. Veškerá zařízení si pořizuje ze svého invalidního důchodu, takže to  podle toho vypadá. Jisté těžkosti bývalé budoucí řeské pobočky Allied Social Services způsobyly, že  faktury a účtenky za nákup těchto zařízení mu nejsou propláceny z jeho mzdy, kterou má Robin Hronek dostávat za práci vedoucího osobního oddělení. Jelikož nevykazuje žádnou činnost, neproplácejí se mu účty za nákup potřebné elektroniky jako: počítač, notebook, chytrý mobilní telefon, síťová zařízení, fotoaparát a videokamera.

 

     Tato zařízení se časem mohou porouchat, aniž by s nimi bylo špatně zacházeno. Fotoaparát spolu s videokamerou je často nahrazen mobilním telefonem s fotopaparátem natáčejícím i video, aby byla obrazová dokumentace co nejautentičtější, protože je možné utajit natáčení a foztografování tím, že většina mobilních telefonů fotí bez blesku a také video nebývá obvykle přisvíceno. Je důležité pouze dobré zpracování obrazu, aby i špatné světelné podmínky moc nevadily. Opravy nepřichází k úvaze, takže je lepší zakoupit nová zažízení.

 

          Protože je Robin Hronek naším přítelem a stále je naším zaměstnancem, vyvinul vlastní iniciativu, jejímž výsledkem je tato stránka, kde vyhlašuje za nás konkurz na hledání sponzorů. K příjmu Vašich finančních darů použijeme tím pádem jeho osobní bankovní účet - 0653-941-123/0800, kam můžete posílat peníze. Konkurzu se mohou zúčastnit jak právnické, tak soukromé osoby, kde přednost mají firmy a obchodní společnosti, které nejvíce prosperují. Ze soukromých osob mají přednost jeho přátelé a hlavně příbuzní.

 

     Některé okolonosti jsou Robinem Hronkem vysvětleny  prostřednictvím videí a článků, kteábychom Vám rádi ukázali.

    

Odkazy

 

Robin Hronek - Vše co dělám spolu souvidsí - článek v blogu s videem o hledání sponzorů. Pojednává o řešení technických potíží a pomocí videa předvádí jak nepoužitelně nyní může natáčet video.

Blog Robinhelp - Výhody a nevýhody projerktu - Článek o výhodách a nevýhodách projektu Robinhelp se dvěma  videey ukazujícími technické vybavení. Ve videu je zmínka o orhganizaci, která nám umožňuje fungovat, což je jen pro zajímavost, protože Robin Hronek by tuto techniku použil i na jiné věci.

Blog Robinhelp - Řešení technických potíží 2 Mobil jako videokamera 2 - článek s tím samým videem jako u prvního odkazu, ale s jiným obsahem.

 

 

     Pokud jste si prohlédli výše umístěná videa, můžete popřemýšlet jestli nám pomůžete. Kontaktovat nás můžete na adrese  robinhronek@gmail.com , nebo použít kontaktní formulář. Příbuzní, nebo přátelé Robina Hronka se ke hledání sponzorů, vyhlášeném na této stránce mohou i veřejně vyjádřit v diskusním fóru. Stačí napsat zprávu podobně jako  u kontaktu přes formulář, ale zpráva bude u tohoto článku vidět.

 

     K poslání nějakého sponzorského daru můžete poslat peníze Robinu Hronkovi na účet č.: 0653-941-123/0800. Také se můžete stát našimi patrony na Patreonu na adrese https://www.patreon.com/creation?hid=2101300 .

 

Za případné dary Vám děkujeme.

Diskusní téma: Konkurz na hledání sponzorů

Test

Robin Hronek | 15.09.2012

Toto je zkušební příspěvek k tématu o hledání sponzorů na webu společnosti PCA. Jako webmaster jsem použil systém Webnode.cz a v podstatě ještě zkouším, jak co funguje.

R.H.

Přidat nový příspěvek