Speciální akce a programy

Na tomto místě Vás hodláme seznámit se speciálními akcemi a programy pro osvětu a získávání pracovních sil. Zejména se jedná o získávání očetřovatelek. Sekce tohotoi webu byla přidána na základě usnesení, vydaného na mezinárodní konferenci sociálních služeb, konající se obvykle ve Stockholmu. Z důvodu rekonstrukce kongresového cewntra Allied Social Services se v roce 2013 konala konference v Goeteborgu.

 

     Zatím nemáme pro naše působení v České republice, kde začánáme v Praze pod značkou PCA Praha, žádný program. Podle třídění ošetřovatelek do kategorií upravujeme vějovou hranici pro zájemkyně o práci ošetřovatelky, které ještě nedosáhly plnoletosti a nevudou tudíž zařazeny do projektu Robinhelp. K tomuto účelu byla podle kategorií A, B a C vytvořena kategorie F pro zájemkyně ve věku 14 až 18 v závislosti na výšce . Kategorii A odpovídá kategorie F1, B je F2 a C je F3. Na tomto místě jsou k dispozici informace pro spolupráci škol a učilišť a programu pro školní prázdninové brigády.

 

Pokud zde tyto informace chybí, nebyl patřičný program ještě vyhlášen. Na této části našeho webu se pracuje. Děkujeme.

  Prázdninová brigádní spolupráce  

Tento program je určen pro spolupráci dívek mladších 18 let se souhlasem rodičů, pěstounů či vychovatelů ve spoluporáci seškolou, nebo středním odborným učilištěm, případně gymnáziem. Spolupráce není určena pro poskytování služeb, vycházejících z projektu Robinhelp včetně toho projektu. Zaměřuje se na běžní služby. 

 Přezkušovací program branné zdatnosti zdravotnického personálu 

Toto je program pro zdravotnická zařízení jako jsou :nenocnice, domovy důchodců a jiná tzařízení, kde lze ušetřit finanční náklady pomocí výbšru těch nejkvalifikovanějších zdravoitních sester, ze kterých si lze ponechat hlavně ty, které zvlkádnou co nejvíce úkonů samy bez pomoci dalších osob, kterým je třeba také platit. pomocí přezkušovacího programu Vám pomůžeme bybrat ty mejlepší.