Doručení nákupu

Tato služba je určena pro tytéž klienty a může být použita i v případě doručení oběda, večeře, či snídaně. Může být předmětem doručení i pošta.