Přehled úspor při práci ošetřovatelky u nás

 

     Na tomto místě Vám chceme předložit přehled úspor, které nastanou navázáním pracovního poměrz ws naší společnbostí. Tyto úspory se týkají Vašich skutečných finančních prostředků, které Vám předkládáme formou několika tabulek. Všechny uvedené částky jsou pouze odhadované a jsou brány podle průměrných cen. Zatím máme k disdpozici odhadované úspory za námi poskytnuté vybavení a jeho provoz, což na ukázku může stačit.

Přehled jednorázových úspor


Jednorázová úspora za mobil   Jednorázová úspora za PC
3 000,00 Kč 6 000,00 Kč
3 500,00 Kč 6 500,00 Kč
4 000,00 Kč 7 000,00 Kč
4 500,00 Kč 7 500,00 Kč
5 000,00 Kč 8 000,00 Kč
5 500,00 Kč 8 500,00 Kč
6 000,00 Kč 9 000,00 Kč
6 500,00 Kč 9 500,00 Kč
7 000,00 Kč 10 000,00 Kč
7 500,00 Kč 10 500,00 Kč
8 000,00 Kč 11 000,00 Kč
  11 500,00 Kč
  12 000,00 Kč
  12 500,00 Kč
  13 000,00 Kč
  13 500,00 Kč
  14 000,00 Kč
  14 500,00 Kč
  15 000,00 Kč

 

Přehled měsíčníchg úspor

 
Měsíční úspora za Internet   Měsíční úspora za telefon
400,00 Kč 200,00 Kč
450,00 Kč 250,00 Kč
500,00 Kč 300,00 Kč
5 50,00 Kč 350,00 Kč
600,00 Kč 400,00 Kč
650,00 Kč 450,00 Kč
700,00 Kč 500,00 Kč
750,00 Kč 550,00 Kč
800,00 Kč 600,00 Kč
850,00 Kč 650,00 Kč
900,00 Kč 700,00 Kč
950,00 Kč 750,00 Kč
1 000,00 Kč 800,00 Kč
1 050,00 Kč 850,00 Kč
1 100,00 Kč  
1 150,00 Kč  
2 000,00 Kč  
2 050,00 Kč  
2 100,00 Kč  
   

 

Prognostický přehled úspor za Internet na rok a 10 let

 
Měsíční úspora  Roční úspora Úspora za 10 let
400,00 Kč 4 800,00 Kč 48 000,00 Kč
450,00 Kč 54 000,00 Kč 540 000,00 Kč
500,00 Kč 6 000,00 Kč 60 000,00 Kč
5 50,00 Kč 66 00,00 Kč 66 000,00 Kč
600,00 Kč 7 200,00 Kč 72 000,00 Kč
650,00 Kč 7 800,00 Kč 78 000,00 Kč
700,00 Kč 8 400,00 Kč 84 000,00 Kč
750,00 Kč 9 000,00 Kč 90 000,00 Kč
800,00 Kč 9 600,00 Kč 96 000,00 Kč
850,00 Kč 10 200,00 Kč 102 000,00 Kč
900,00 Kč 10 800,00 Kč 108 000,00 Kč
950,00 Kč 1 140,00 Kč 11 400,00 Kč
1 000,00 Kč 12 000,00 Kč 120 000,00 Kč
1 050,00 Kč 12 600,00 Kč 126 000,00 Kč
1 100,00 Kč 13 200,00 Kč 132 000,00 Kč
1 150,00 Kč 13 800,00 Kč 138 000,00 Kč
2 000,00 Kč 24 000,00 Kč 240 000,00 Kč
2 050,00 Kč 24 600,00 Kč 246 000,00 Kč
2 100,00 Kč 25 200,00 Kč 252 000,00 Kč
 

 

Přehled úspor za pohonné hmoty

 
     Toto je odfhadovaný přehled úsdpor za pohonné hmoty dle průměrných sden PHM pro rok 2015 zža cenu 1 L benzínu, nebo nafty:
 
Benzín Natural    Benzín Super plus  Nafta
35,90 Kč                      38,30 Kč                     36,10 Kč
 
 
 

 

     Kompletní tabulku se všemi přeghledy si zde můžete stáhnoutjako sešit pero MS-Excell již nyní, i když newní vše hotovcé. 

 

 

Stráhnout tabulku