Magda Railey

Tato dívka stála u zrodu jednoho z projektů, který předcházel našemu projektu Robinhelp. Šlo o projekt využívbající umělou inteligenci pro hledáíní partnerky pro Robina Hronka, známý jako Girl Recommending System 2000 (GRS 2000). Od té doby je Magdě ponechána funkce vedoucího oddělení technické podpory a správy sítě ve smyslu vnitřní infrastruktury naší společnosti.

V rímci sítě spojující všechna pracoviště projektu Robinhelp an PCA Praha se Magda zabývá vývojem aplikací pro fungování propojení datových center a serverů, tvorbou skriptů a síťových aplikací. Tato práce zahrnuje také připojení koncových zařízení, montář a opravy PC.