Trish Huntson

Tato dívka patří i i naší společnosti do skupiny počítačových techniků, programátorů a vývojářů. Její speciaslizace je systémová analýza. Trish se podílela na vzniku 90% softwaru pro GRS 2000, což byl projekt, který měl najít družku pro Robina Hronka. Jádro bylo pouřito pro Robinhelp ve smyslu počítačových systémů, stojících za IT uvnitř pracovní sítě.

Převzetím projektu Robinhelp naší společností se síť rozrostla a Trish má nyní na starosti chod datových center, jejichž plné využití závisí na úspěšnosti projektu Robinhelp.