Rebeka Davis

Ttato dívka byla u zrodu jednoho z předcházejících projektů, známého jako GRS 2000, kde měla na starosti vedení marketingu. Mimo to byla také vývbpojářka, která se starala o vývboj designu pro weby a aplikace. 

Tato funkce jí zůstala a zahrmuje organizaci a plánování reklamních akcí a kampaní, grafické návrhy reklamních letákůa řízení a koordinaci motivačních, programů l získání ,pracovnic pro naší organizaci. Před přrvzertím projektu Robinhelp byla její činnost omezena jen na uvedený projekt. Nyní je tato šinnost rozšířena na celou společnost PCA Praha.