Historie projektu

Projekt zřízení charitativní neziskové organizace není žádnou novinkou. Asi před třinácti lety  přijela do České republiky skupina tří dívek, která přijela ze zahraničí. Tato skupina prohlašuje, že hodlá založit pobočku společnosti, která je vyslala. Jak již zde bylo řečeno, jedná se o neziskovou organizaci, která má pomáhat zdravotně postiženým lidem.

 Uvedená organizace má své poznávací znaky a každá její pobočka je v podstatě stejná jako ty ostatní. Výjimkou není ani česká pobočka. Naše organizace, jejíž pobočka zahajuje svojí činnost v České republice, si také zakládá na dobré reprezentaci, a to zejména po stránce technického vybavení. Pokud jde o otázku technického vybavení, byl do něho investován celý obnos, který poskytlo vedení této společnosti. Tento počáteční kapitál však nepostačuje k realizaci tohoto projektu, neboť zmíněný kapitál nebyl dostačující. Z tohoto důvodu není možné zajistit vhodné pracovní podmínky pro naše pracovníky.

 Tento problém zažívám na vlastní kůži, neboť jsem se stal zaměstnancem této společnosti, kde se podílím na tomto projektu, který má uvést tuto pobočku do provozu. Pracuji zde jako vedoucí osobního oddělení, kde provádím přijímací pohovory. Výhodou této práce je, že mohu pracovat doma využiji zde své znalosti v oblasti výpočetní techniky a využívám své znalosti anglického jazyka. Nevýhodou této práce je, že jsem zatím nikoho nezaregistroval. Může to být způsobeno zvláštními požadavky, které jsou kladeny na absolventy přijímacího pohovoru, a to zejména v případě, že jde většinou o ženy. Na těchto požadavcích se nedá nic změnit.

 Finanční problém, který je charakteristický pro většinu začínajících firem, se mně dotýká v tom smyslu, že mi touto firmou nebyly poskytnuty prostředky pro práci mimo domov, či kancelář. Jde o osobní počítač PC v provedení “Notebook” s barevným displejem, technicky způsobilý pro chod operačního systému “Microsoft WINDOWS´95 ”, který je nutný k používání programového vybavení pro kanceláře od stejného výrobce, který se jmenuje “ OFFICE´97”. Pokud jde o toto vybavení, jedná se o profesionální vydání, tzn., že vydání tohoto programu obsahuje databázi “ Microsoft ACCESS”.

U této společnosti jsou běžným jevem mobilní telefony. Ani toto zařízení mi nebylo poskytnuto. Abych mohl pracovat pro tuto společnost, aniž bych kazil moderní formu reprezentace této společnosti, budu si muset uvedené zařízení nějak opatřit sám.

Během mého manželství se nic nedělo, pořádně jsem se pustil do práce,  až když jsem si pořídil přístup na Internet. Tehdy jsem už udělal nějaké pohovory s velkým časným odstupem. Mezi tím se česká pobočka Allied Social Services, kterou díky malému počtu zájemkyň o práci ošetřovatelky nemohla být otevřena, stala se společností PCA Praha, která převzala také Robinhelp. Situace není o moc lepší.