Výplatní systém VIB

     Od 1.1. 2015 je v provozu nový výplatním systém VIB. Tato zkratka znamená Virtual Internet Banking, který vyvinula organizace BATRADIS již v roce 2000. Jedná se o bezpečnou formu internetového bankovnictví a výplatního systému ve virtuální měně, kterou je tzv. Kreditní bod (1 KB). Ten má hodnotu 10 Kč v České republice. Jsme první společností, která Vám bude vyplácet mzdu tímto způsobem a umožní Vám ušetřit skutečné peníze, využijete-li služeb našich partnerů k nákupu zboží pomocí účtu VIB.
 
 
Co je k tomu potřeba
  • Navažte s námi pracovní poměr, pro který platí informace o získání zaměstnání.
  • Před vlastním uzavřením smlouvy si můžete některou z dostupných  typů pracovní smlouvy prostudovat a po vytištění vyplnit. K tomu stačí navštívit stránku s možnoistí stažení předlohy ve formátu PDF.
  • Podmínkou pro správné fungovíní účtu VIB je souhlas se sdílením osobních údajů s našimi partnery. Zajistíte tak automatickou registraci účtu VIB u jeho poskytovatele.
  • Řádněš polnit podmínky smlouvy.
 
     Na základě usnesení z každsoroční mezinárodní konference sociálních služeb ve Stockholmu nyní zavádíme zkušební provoz k prvnímu pracovnímu dni Listopadu 2014 - 3. 11. 2014 o půlnoci, od kdy již můžete tento systém vyzkoušet. Vyzkoušení se vztahuje již nyní na spolupráci na našem pilotním projektu a vzhledem k řešení našich potíží lze využít celou řadu výhod a bonusů, uvedených míže.

200 KB pro začátek za pomoc s předvedením testu branné zdatnosti

     Váš účet VIB může být automaticky nabit na 200 KB (2000 Kč za pomoc s natočením videa, předvádějícího pohovor s předvedením testu branné zdatnosti. Video s tímto testem má být součástí našeho webu a k dispozici má být na stránce s infoermacemi o záskání zaměstnání. Z důvodu potáží záískat toto video, kde má zájemkyně o spolupráci zkusit nosit Robina Hronka na zádech, je od Března 2014 vyhlášena akce, ve které lze získat již za tento druh spolupráce chytrý telefon zdarma, jwehož provoz bude hrazen naší společností a je pro žewny ve věku 18 -60, měřící minimálně 175 cm, nebo i menší, poklud mají pocit, že by to zvládly, nebo pokud by byla objevena vyjímka, z nichž s jednou by se to natočilo. K administrativní spolupráce lze navíc získat počítač, je-li na skladě.
 
     V případě že jako zájemkyně o spolupráci uzavřete některý typ pracovní smlouvy, Váš počáteční stav kreditu na účtu VIB může být pro začátek nabit na 300 KB za uzavření smlouvy na spolupráci na projektu Robinhelp, co by partnerka Robina Hronka na období 1 rok, nebo 500 KB na dobu neurčutou, případně 400 KB na období 2 roky.
 
     250 KB pro začátek za uzavření některého typu pracovní smlouvy mimo projekt Robinhelp na období 1 rok, nebo 270 KB na 2 roky a 300 KB na dobu neurčitou.

100 KB pro začátek za ochotu spolupráce na projektu Robinhelp bez natočení předvederní testu branné zdatnosti

     V tomto případě lze začít na částce 100 KB (1000 Kč) na začátku a získat výše uvedené věci, avšak lze počáteční vklad okamžitě zvýšit při uzavření smlouvy na spolupráci na projektu Robinhelp na 150 KB na období 1 rok, nebo 170 KB na 2 roky, případně 200 KB na dobu neurčitou. Dodatečným natočením onoho viedea se vklad zdvojnásobuje, takže lze získat hned 400 KB.

Podrobnější informace

     O systéímu Virtual Internet Banking ve vztahu k naší společnosti, kjterá Vám v něm hodlá vyplácet mzdu, se můžete dozvědět něco více na níže uvedených stránkách:

 

Jroně stránek na Facebooku a Google+ Vám doporučujeme ke čtení náš blog ba adrese https://robinhelp.blogspot.cz/, kde najdete nejnovější zprávy o naší činnosti včetně zpráv o průběhu mezinárodních konferencí ve Stockholmu

 

Nenechte si ujít zajímavá videa na YouTube, kde Vám doporučujeme dát si odběr.

 

Děkujeme.