Původ naší společnosti

Tato stránka je sem přidána na základě výsledků pracovních porad a původně zde být neměla, aby neo,ezovala výběr zájemců a hůavně zájemkyň o práci ošetřovatelky v otázce víry ve skutečnost, že Země není jedinou planetou s inteligentním životem ve vesmíru s možností nějaké návštěvy ze strany nějaké jiné civilitace, kterí mí možnost cestovat vesmírem na obrovské vzdálenosti, takže by nás mohl někdo navštívit. To by mohlo vysvětlit zvláštnosti požadavků na zájemkyně o práci ošetřovatelky v pojednání o tom, jak získat u nás zaměstnání, kde testujeme branné schopnosti uchazeček tím, že mají zkusit nosit pracovníka oddělení na zádech, což navíc testuje ochotu plnit neobvyklé požadavky a také se tak testuje tolerance.
 
Pokud si přečtete něco o nás, dozvíte se na příklad, že jsme se původně jmenovali Allied Social Services l.t.df., což jsme stále, avšak V Praze a České republice jsme PCA Praha - Akvizice Allied social Services. Původní web obsahoval informace o našem původu, které v podstatě obnovujeme, avšak v ne takové míře.
 
Jak zde bylo uvedeno, chceme dát příležitost ke spolupráci co nejvíce lidem, kde by víra v možnost setkání s jinou civilizací mohla tento výběr značně zmenšit. Berte toto prosím jako zajímavost, že je naše činnost součástí jednoho takového kontaktu, o kterém se můžete vše dozvědět na stránce Earthsave, kterou najdete na adrese https://earthsave.webnode.cz .
 
Podobně jako organizace BATRADIS je Allied Social Services mezinárodní organizací pod záštitou organizace BATRADIS, která uvedenou společnost, jakou je Allied Social Services a v České Republice PCA Praha, BATRADIS provozuje. Obě organizace jsou  vybudovány vyslanci galaktické federace Spijených Světů Albedorua i naše činnost je součástí programu Earthsave, jehož webovou adresu jsme uvedli výše.
 
Jde však v případě našeho webu pouze o informaci pro zajímavost, protože je již tato skutečnost někde dosti dlouho prozrazena, akorát že jí málo kdo objevil, nicméněto nemá smysl tajit, takže to sem opět vracíme.
 
Informace o výstavbě pobočky zatím vypouštíme. Pokud si někdo vzpomíná na web budoucí české pobočky Allied Social Services, tak to tam bylo. Bylo to podmíněno tím, že databáze zájemkyň o práci ošetřobvatelky bude co největší, abychom i my v Praze mohli řádně fungovat, jako naši kolegové po celém světě, pokud je v dané zemi pobočka organizace BATRADIS.
 
Problémy a neúspěchy nám pomáhají řešit naši kolegové z okolí ČE a radíme se s nimi každoročně na mezinárodní konferenci Allied Social Services, která se koná vždy v Řijnu v areálu hlavní švédské pobočky Allied Social Services ve Stockholmu.